Workshops Verbinding: 'De Ander en Ik'

Candras geeft aan maximum 10 ondersteuningshuizen de kans om voor mensen met een kankerervaring 2 workshops te organiseren. Het thema van deze workshops is: verbindend communiceren.

Candras zorgt voor de spreker, de huizen organiseren de inschrijvingen en de bekendmaking. 

De workshops worden gegeven door Marie-Amélie De Potter. Zij is master in de Oostere Filologie en gecertificeerd coach.

In het filmpje hieronder vat Marie-Amélie de inhoud van haar workshops helder samen. 

Met de deelnemers aan haar workshops gaat Marie-Amélie op zoek naar hun profiel volgens het enneagram-model en naar hun communicatiemodus. Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel. Het biedt antwoorden op vragen zoals:

 • Wie of wat ben je echt?
 • Hoe functioneer je en hoe druk je je uit?
 • Hoe ga je met jezelf om?
 • Wat wil je bereiken? Wat vind je belangrijk?
 • Hoe ga je met anderen om?

Het achterliggende idee is: hoe scherper je jezelf kent, hoe krachtiger je jezelf kan bevestigen in je omgeving, op het werk, in je familie, enzovoort. Wie aan deze workshop deelneemt, zal:

 • Tot rust komen in zijn eigenheid
 • Minder stress ervaren
 • Beter over zijn zorgen kunnen spreken
 • De anderen beter begrijpen
 • Zijn levensmotieven en waarden beter kennen
 • Zichzelf, situaties en anderen meer relativeren en aanvaarden.