Totstandkoming netwerk ondersteuningshuizen

2015

Ontstaan Imajin-netwerk

België telt een hele reeks ondersteuningshuizen voor mensen met kanker. Medio 2015 raakte een deel daarvan ervan overtuigd dat het wijs was om niet langer elk op een eiland te werken. Daarop richtte onze foundation het Imajin-netwerk op. Sindsdien hielden de huizen in dat netwerk regelmatig overlegmomenten, wisselden ze good practices uit en sloegen ze de handen in elkaar waar mogelijk.

2017

Bezoek buitenland

Een inspiratiebron voor het Imajin-netwerk was een bezoek aan enkele ondersteuningshuizen in het buitenland. Zo bestaan er onder andere Maggie Centres in het Verenigd Koninkrijk, Toon Hermanshuizen in Nederland en Kraft Centers in Denemarken.

2018

Ondertekening charter

De huizen in het Imajin-netwerk bestonden al voor het netwerk er was en hebben na hun toetreding tot het netwerk elk hun naam, eigenheid en onafhankelijkheid behouden. De huizen in het Imajin-netwerk worden dus niet centraal aangestuurd. Wel hebben ze allemaal dezelfde missie: het ondersteunen van mensen met kanker aan de hand van een aanbod op maat, met de focus op de mens achter de ziekte. Om tot het netwerk toe te treden moeten ze voldoen aan een charter dat onder meer bepaalt dat er met vrijwilligers gewerkt wordt en er geen winstgevend doel mag zijn. Het netwerk is voor deze huizen een aanvulling die hen kan versterken.

aug 2021

Overgang naar Nationaal Platform

Eerst richtte onze foundation zich op het faciliteren van het Imajin-netwerk, zeg maar op de praktische organisatie van de onderlinge vergaderingen. Het was van meet af aan de bedoeling dat onze foundation dit netwerk maar enkele jaren zou faciliteren. Na zo'n vijf jaar hebben we ervoor geijverd om het netwerk onder de vleugels te krijgen van de Stichting tegen Kanker. Wij zijn er immers van overtuigd dat de Stichting tegen Kanker de meest geschikte organisatie is om alle een duw in de rug te geven, onder andere richting de overheidIn april 2021 nam de Stichting tegen Kanker de fakkel over en ging dit netwerk over in het Nationaal Platform voor Inloophuizen

nov 2021

Nieuwe focus

Wij veranderden datzelfde jaar onze naam in Candras Foundation en kozen een nieuwe focus. Candras wil nu het zorgaanbod van de /ondersteuningshuizen inhoudelijk nog versterken door verschillende projecten op te zetten. Daarnaast wil Candras graag het zorgaanbod van de huizen zo bekend mogelijk maken bij het grote publiek, de zorgsector en het beleid. Aan de hand van het project 'De kracht van de ondersteuninghuizen' zet Candras daarover een communicatie op die ten dienste staat van alle ondersteuningshuizen. 

Candras Foundation

Toetreden tot Nationaal Platform

Huizen die willen toetreden tot het Nationaal Platform voor , kunnen contact opnemen met Annemie Van Avermaet, die bij de Stichting tegen Kanker de contactpersoon is van het Nationaal Platform voor : 0490 56 00 05 of avanavermaet@stichtingtegenkanker.be