Missie & visie

De medische wereld in België is sterk uitgebouwd om kanker zo goed mogelijk aan te pakken. In dat traject staat de cure centraal, het behandelen van de tumor. Vanzelfsprekend is dat primordiaal. Alleen stopt het verhaal niet bij die medische behandeling.

Kanker slaat mensen vaak compleet uit hun lood en haalt hun leven helemaal overhoop. Wie moet omgaan met kanker, voelt dan ook veel nood aan ondersteuning als mens. Die care staat centraal bij Candras. Onze organisatie wil zich richten op care-projecten als essentiële aanvulling op de zorg in het ziekenhuis. We spreken daarbij bewust over mensen met kanker, niet over kankerpatiënten.

In België kunnen mensen met kanker al in verscheidene ondersteuningshuizen terecht voor zo’n care-traject. Deze huizen bieden aangepaste activiteiten rond drie pijlers: het mentale, het fysieke en het sociale aspect. Dat zijn de klassieke vlakken waarop kanker mensen onderuit haalt. Ondersteuning daarbij is niet enkel cruciaal bij de verwerking vlak na de diagnose, maar natuurlijk ook tijdens de behandeling én achteraf, wanneer het cure-traject is afgerond.

Met Candras Foundation spannen wij ons in om de bekendheid te vergroten van care-initiatieven die overal in België aangeboden worden in ondersteuningshuizen. Belangrijke kanttekening daarbij is wel dat Candras Foundation géén koepelorganisatie is en dus geen zeggenschap heeft over de werking van elk van deze ondersteuningshuizen.

Met Candras Foundation willen we niet enkel bestaande initiatieven bekender maken. We willen ook graag een grotere bewustwording creëren rond fysieke, mentale en sociale zorg die de mens achter de ziekte kanker kan versterken. Dat doen we door middel van van tijdelijke themaprojecten. De ervaringen die we verzamelen bij het ontwikkelen en evalueren van die projecten, delen we graag.

Een belangrijke doelstelling van Candras is om het brede publiek, de medische wereld, mutualiteiten, overheden en andere stakeholders helemaal te overtuigen van het belang van deze care-trajecten, zodat ze deze kunnen helpen om die initiatieven te versterken en te ondersteunen. Om dat te bereiken zetten we in op een goed gedocumenteerde, onderbouwde communicatie over dit soort van zorg bij kanker.