Candras Foundation steunen

... met een gift

Om de concrete uitwerking van de projecten te realiseren heeft Candras Foundation mensen met kanker nodig. Daarvoor werkt Candras samen met ondersteuningshuis Het Majin Huis in Gent. Als u onze foundation een duwtje in de rug wil geven, kan u dat dan ook best doen met een gift aan vzw Het Majin Huis:

IBAN: BE76 1431 1098 6895
BIC-code: GEBABEBB
Vzw Het Majin Huis – Sint-Elisabethplein 7 – 9000 Gent
Met vermelding ‘gift, uw naam en adres’

Vzw Het Majin Huis mag fiscale attesten uitreiken voor alle giften van €40 of meer per jaar.

Meer informatie over de werking van Het Majin huis kan je vinden op www.majinhuis.org.

... met een legaat

Nalaten en schenken aan Candras Foundation is vanaf 1 juli 2021 belastingvrij.
De Vlaamse Regering keurde een nieuw decreet goed waarin de erf- en schenkbelasting voor goede doelen wordt verlaagd naar 0%. Concreet betekent dit dat wanneer je iets nalaat of schenkt aan onze foundation, wij daarop geen belasting meer moeten betalen. Zo kan alles wat u aan ons geeft volledig worden ingezet om de mens achter de ziekte kanker nog beter te ondersteunen.

Maakt u graag persoonlijk kennis met Candras Foundation? Dan kan u contact opnemen met coördinator Els Van den Driessche: els@candras.org – 0468 21 56 26.

Wij willen u bij voorbaat bedanken uit naam van de mensen die we kunnen ondersteunen met de projecten en uit naam van alle leden van de raad van bestuur.