Strategie

Zoals te lezen in onze missie & visie wil Candras graag de bekendheid versterken van bestaande care-initiatieven in de Belgische ondersteuningshuizen voor mensen met kanker. We ambiëren om de communicatie daarover goed gedocumenteerd en onderbouwd te voeren. We gaan daarom zelf langs bij bestaande initiatieven om er reportages over te maken.

Daarnaast consulteert Candras experts die praten over het belang van het soort zorg dat de ondersteuningshuizen bieden. Als afsluiter gaan we een studiedag over dit gehele project organiseren en een eindrapport schrijven.

Om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van care bij kanker spannen we ons in om ook de klassieke media te halen met berichten, interviews en reportages over care-initiatieven.

Naast de bekendmaking van bestaande care-initiatieven ontwikkelt Candras ook zelf nieuwe themaprojecten die de mens achter de ziekte kanker kunnen versterken. Ook diepen

we bestaande projecten uit. Daarvoor werkt Candras samen met ondersteuningshuis Het Majin Huis in Gent. De ervaringen en conclusies die we daarbij verzamelen, deelt onze foundation met ondersteuningshuizen in heel het land.

De sleutelwoorden van Candras zijn: samenwerken, communiceren en inspireren.