Kwaliteitslabel rond opleiding coaches kanker & werk

Candras werkt mee aan de uitbouw van een leerstoel aan de Vrije Universiteit Brussel. Bedoeling is om tot een kwaliteitslabel te komen voor de opleiding 'coaching bij kanker & werk'. Die opleiding richt zich tot coaches die mensen met een kankerervaring begeleiden die (terug) aan de slag willen (blijven).

Momenteel zijn de onderzoekers daar een literatuurstudie aan het uitvoeren om de verschillende rollen en de impact van een coach tijdens en na kanker in kaart te brengen. Dat zal uitmonden in een definitie van het concept 'coaching bij en na kanker'. 

Aansluitend zullen interviews afgenomen worden met de belanghebbende partijen. Enerzijds met coaches en de coachees, om een aantal relevante procesindicatoren van de relatie coach-coachee te bepalen. Anderzijds met de werkgevers, om de specifieke noden en knelpunten te identificeren bij het ondersteunen van de werknemers die (terug) aan de slag willen (blijven).